Terminologi

Här finner du ord och fraser vanligt förekommande inom Karate.

Japanska


Dojo

Sensei

Karate-gi

Seiritsu

Seiza

Mokuso

Rei

Shomen-ni

Otagai-ni

Onegai-shimasu

Arigato-gozaimashita

Hai

Kiritsu

Yohi

Kiai

Hajime

Yame

Naore

Kamaete

Hidari-gamae

Hidari-hanmi-gamai

Mawatte

Svenska


Träningshall för karate

Instruktör

Karatedräkt

Stå i linje

Sitt i seizaställning

Blunda och meditera

Buga

Framåt

Mot varandra

Hälsning i början av träningen

Hälsning i slutet av träningen, tack så mycket

Ja

Stå upp

Var förberedd

Skrik

Börja

Sluta

Tillbaka till utgångsställning

Var beredd för fight

Junzuki ställning (vänster ben fram)

Fightingställning (vänster ben fram)

Vänd

Siffror 1-10


Ichi

Ni

San

Shi

Go

Roku

Hichi

Hachi

Ku

Ju

Övrigt


Migi - Höger

Hidari -Vänster

Tate -Vertikalt

Yoko - Horisontalt

Mae - Fram

Yoko - Sida

Ushiro - Bak

Jodan - Övre delen

Chudan - Mellan delen

Gedan - Lägre delen

UchiInne - Inne

Soto - Ute

Handtekniker


Tsuki (-zuki) - Rakt slag

Uchi - Runt slag (cirkel)

Seiken - Knytnäve

Nukite - Spjuthand

Uraken - Ovandeln på knytnäven

Empi - Armbåge

Shuto - Knivhand

Tate - Vertikalt

Yoko - Horisontalt

Uhci - In

Soto - Ut (utåt)

Haito - Handkanten vid tummen

Tettsui - Utsidan av knytnäven

Shotei - Handflatand nedre del

Heikozuki - Parallella slag

Kagizuki - Hake slag

Mawashizuki - Rundslag

Ipponken - Knytnäve med ett finger längre fram

Kumade - Björntass

Sparkar


Keri (-geri) - Spark

Hizageri - Knäspark

Kingeri - Grenspark

Maegeri - Framåtspark

Keage - Spark uppåt

Mae - Fram

Yoko - Sidan

Ushiro - Bakåt

Mawashigeri - Rund spark

Mikazukigeri - Halvmånespark

Kekomi - Stampspark

Sokto - Fotkanten

Jodan - Övre delen (av kroppen)

Chudan - Mellersta delen av kroppen

Gedan - Nedre delen (av kroppen)

Ushirogeri - Bakåtspark

Nidangeri - Dubbelspark

Tobi - Hoppa och...

Blockeringar


Uke - Blockering

Jodanuke - Uppåtblock

Gedanbaria - Ned och åt sidan block

Uchiuke - Inåtblock

Sotouke - Utåtblock

Otoshiuke - Nedåtblock

Sukiuke - Skovelblock

Shutouke - Knivhandblock

Moroteuke - Block med båda händerna (Pinan Shodan)

Koteuke - Arm block

Kakeuke - Hake block

Haishuuke - Överhandsblock

Tenohirauke - Handflats block

Kokenuke - Bock med handleden

Jujiuke - X-block (båda händerna)

Osaeuke - Pressa ner block

Alingsås Karateklubb, en plats för i gemenskap stärka sitt mod, öva upp sin smidighet och styrka. En kampsport och allsidig motionsform med anor från Shindo Yoshinryu Jujutsu, en av de mest genuina karateformerna som finns.

Kontakt

Adress till vår dojo

Lärkvägen 8

441 40 Alingsås

Telefon 070-757 21 21

E-mail bjorn@alingsaskarateklubb.se 

Sociala medier