OM

KARATE

Karate uppstod från början på ögruppen Okinawa, som ligger söder om Japan. Okinawa som under lång tid var ett självständigt kungadöme hade under flera hundra år ett rikt utbyte med både Japan och Kina.


Under 1920-talet uppmärksammades Karate i Japan. Karate spreds då bland annat i skolorna för att användas som gymnastik.

Under årens lopp har det uppstått ett stort antal olika stilar och av tradition är de största och mest etablerade; Shotokan, Shitoryu, Gojoryu och Wadoryu.

Vår stil som kallas Wadoryu har sitt ursprung i att vår stils grundare, Hironori Otsuka, tränade den Japanska stridskonsten Shindo Yoshinryu Jujutsu, innan han började träna karate. Därför kan man säga att Wadoryu kanske är en av dem mest japanska formerna av Karate.

Det som ingår i Wadoryu, är både hand och bentekniker och kast, grepp och balansbrytningar.

GRADERING

Graderingstekniker

Gradering innebär i princip att man visar upp sina färdigheter för att instruktörerna skall se att man tillgodogjort sig den kunskap som krävs för att ta nästa bältesgrad. Detta sker oftast vid ett bestämt tillfälle i slutet på terminen.


I karate har vi ett graderingssystem med olika färg på det bälte som bärs med dräkten, Karate-gi’n. När man börjar träna sker gradering efter varje termin, men allt eftersom graden blir högre, och bältet mörkare blir träningstiden mellan graderingarna längre.


Att ta svart bälte 1 dan tar ca 8 år beroende på hur ofta och intensivt man tränar.


Vi har två parallella graderingssystem, ett för våra barngrupper med så kallade mon-bälten samt ett system för vuxen& ungdom.
Alingsås Karateklubb, en plats för i gemenskap stärka sitt mod, öva upp sin smidighet och styrka. En kampsport och allsidig motionsform med anor från Shindo Yoshinryu Jujutsu, en av de mest genuina karateformerna som finns.

Kontakt

Adress till vår dojo

Lärkvägen 8

441 40 Alingsås

Telefon 070-757 21 21

E-mail bjorn@alingsaskarateklubb.se 

Sociala medier