JFK

Wadokai

JFK WADOKAI

Vi medlemmar i JKF Wadokai Japan och klubben är registerad hos JKF wadokai Headquarters (HQ) som en branch. Vår samarbets-/ paraplyorganisation i Sverige heter Kyu Shin Kan.

JKF Wadokai är en av de 4 stilar som representars i vårt världsförbund, World Karate Federation WKF. Vid tävling i Kata i de två första omgångarna på ett EM eller VM måste Katan om det är en Wadotävlande (shitei-kata) utföras på det sätt som vi gör inom vår stilorganisation.

JKF Wadokai utfärdar dan-diplom (svartbältesdiplom) samt efter gradering och ansökan även sk. Instructors license, den finns i tre steg, 3 – 1 kyu. För att kunna deltaga i en gradering för 3 kyu Instructors lic. krävs att man först graderat till lägst 3 dan, 2 kyu 4 dan samt 1 kyu 5 dan.

Om man är graderad till lägst 4 dan och har tagit en 3 kyu Wadokai Instructor- eller 2 kyu Wadokai Referee-license kan efter ansökan erhålla en Examinerslicense vilken innebär att man har graderingsrätt.

Dvs. kan tillsammans med andra Examiners gradera upp medlemmar till dan-grader(svart bälte).

Vart 5;e år arrangeras WORLD WADO CUP (WWC) i Japan, en stor tävling för Wadokai- medlemmar från hela världen. Medlemmar från Alingsås KK deltog 2005 och 2010 i det tekniska seminariet samt graderingar som arrangerades av HQ i samband med WWC. 2010 hade Alingsås KK även med 3 st tävlande på World Wado Cup.

Alingsås Karateklubb, en plats för i gemenskap stärka sitt mod, öva upp sin smidighet och styrka. En kampsport och allsidig motionsform med anor från Shindo Yoshinryu Jujutsu, en av de mest genuina karateformerna som finns.

Kontakt

Adress till vår dojo

Lärkvägen 8

441 40 Alingsås

Telefon 070-757 21 21

E-mail bjorn@alingsaskarateklubb.se 

Sociala medier